Senin, 26 Mei 2008

Puisi Rickson Karundeng: "Oh, Weta' Ndo'on"

Gondrong keremus nyanda ba urus
Cuma tunggu orang mo urus
Masih ba ingus so bobou cap tikus
Tiap hari ba mimpi kampus

Kase pinsil cuma se patah
Kase pacol nimbole pegang
Kase tali cuma tau pake ba gantong
Kasiang mama pe anak.

Puisi Logonk: "Ikang-Ikang"

(lebe gaya dari ikang fawzy
lebe gaga dari ikan coelacanth)

/1/
Tasopu di pante jengki
Balanga yang ikang da bawa lari
Waktu dia dong mo goreng

Ajuz sanang skali
Dia inga deng ni balanga
Ungke deng uti yang basuarsuar di pasar
Boleh mo tatawa lantarang bole mo makang

Mar ikang nya ada
So lari ulang ka laut

/2/
Biar talinga pongo
Deng pongo-pongo panta tabuka
Tu ungke pancari ikang barado senar di atas parao
Nya lama le tu ikang ta maso box es

Pas parao basandar di pante
uti-uti kacili ba babantu angka ikang
“Ini ambe uti,” ungke kase satu ekor ikang basar
uti kacili tatawa

Mar ikang nya tatawa

/3/
Bobow pidis
Hele mata baaer idong baingus
Mama da bumasa di blakang

Dapa dengar mama bilang
Waktu bagoreng ikang
“Ini manado, mo lari kamana ngana,
Di balanga nga pe tampa.”

Ikang tabadiang
Babadiang mar bagidi-gidi mo lia
Pidis bekeng mandi suar

/4/
Abis makang
Roko seken deng tole

“Manado nya cuma kopi deng cingkeh, sob.
banya yang nga musti lia,” kita basuara

Tu roko tole seken

“Huh, bobow ikang nga pe mulu,” tole protes

/5/
abis minum cap tikus deng tole
pulang-pulang mabo

pas maso pintu
“Makang ni balanga,” ajus bataria.

Ajus lempar balanga pa tape kapala
Balanga jadi rupa capeo
Ikang di puru tatawa
“no nga pikir jo tu makang,” ikang baterek.

Cuki dang!