Minggu, 09 Desember 2007

Puisi-Puisi Altje Wantania: "Doa For Minahasa I - III

DOA FOR MINAHASA

-1-

TUHAN

lia akang tu tana Minahasa

Menara-menara fasung

da tempel akang TUHAN pe nama

so pe banya skali

basar-basar

kong tinggi-tinggi

amper sama tinggi deng langit

Kita so coba maso di satu menara

kita so parna maso dari pintu sablah kiri

kita lei so parna maso dari pintu sablah kanan

kita so parna maso dari pintu muka

kita lei so parna maso dari pintu blakang

Mar

kita nyandak baku dapa deng TUHAN

jangangkan TUHAN pe diri

enteru TUHAN pe foto copy

kita nyandak dapa lia

TUHAN

lia akang pa torang

di tana Minahasa

Tondano, Oktober 2007DOA FOR MINAHASA

-2-

TUHAN

lia akang tu tana Minahasa

Kalu samua mulu ba bicara

kalu samua mulu mulu basar

sapa lei tu mo ba dengar?

TUHAN

kalu samua orang basar so ba bicara

kalu samua tuang basar so ba bicara

apa torang orang-orang kacil

masih ada de pe hak for bicara?

TUHAN

buka akang tu orang-orang basar pe talinga

buka akang tu tuang-tuang basar pe talinga

supaya dorang dapa dengar

torang pe bicara

torang pe suara

beking dorang mangarti

enteru satu suara mampu beking

nasib ta putar

apalagi rakyat pe suara

itu TUHAN pe suara

Tondano, Oktober 2007DOA FOR MINAHASA

-3-

TUHAN

lia akang tu tana minahasa

Kalu boleh

TUHAN pe natal ditana Minahasa

beking lebeh capat

datang lebeh fruk

Supaya

TUHAN pe natal

nyandak ta kotor

deng pesan-pesan sponsor

yang kaluar

dari corong-corong mimbar

Supaya

TUHAN pe rumah

nyandak jadi sarang makelar

nyandak jadi tampa ba jual kecap

yang malah beking tu natal

ta ilang de pe arti

Supaya

TUHAN pe nama

nyandak ada yang mo catut

for urusan-urusan politik

yang depe laste beking tu natal

ta ilang de pe damai

Supaya

TUHAN pe kemuliaan

nyandak ada yang mo pancuri

for beking jadi tiket sakti

tiket sakti

for dudu di kadera panas

TUHAN

lia akang tu tana Minahasa

lia akang pa torang

warga Minahasa!

Tondano, Okt 2007